Twój koszyk

Zastrzeżenie

Własność intelektualna

Korzystanie z informacji zawartych na tej stronie jest bezpłatne pod warunkiem, że nie będą one kopiowane, rozpowszechniane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane lub nadużywane. Informacje zawarte na tej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Bez wyraźnej pisemnej zgody Vena Vitae Benelux B.V. nie jest dozwolone ponowne wykorzystywanie tekstów, zdjęć lub innych materiałów na tej stronie internetowej. Własność intelektualna należy do Vena Vitae Benelux B.V.

Brak gwarancji poprawności

W odniesieniu do cen podanych na naszej stronie internetowej, staramy się jak najdokładniej odzwierciedlać rzeczywistość i ceny, o których mowa. Błędy, które powstają i są rozpoznawalne jako błędy programistyczne lub literowe, nigdy nie stanowią powodu do roszczeń lub przejęcia umowy lub porozumienia z nami.

 Vena Vitae Benelux B.V. dokłada wszelkich starań, aby ta strona była jak najbardziej aktualna. Jeżeli mimo tych starań informacje lub treści zawarte na tej stronie internetowej są niekompletne lub nieprawidłowe, nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

Informacje i/lub produkty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji lub roszczenia do dokładności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego umieszczenia tych materiałów bez uprzedzenia.  Vena Vitae Benelux B.V. nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej, do której odsyłają hiperłącza.

pl_PLPolski