Onze Producten

Biologisch Toegelaten

Natural Growth is een vloeibaar organisch substraat vol leven, dat ontstaat door de
natuurlijke omzetting van bepaalde plantenbestanddelen en dat als
gehomogeniseerd product bijdraagt aan een actiever bodemleven. Door Natural
Growth toe te passen, neemt de hoeveelheid actieve schimmels en bacteriën in de
bodem aanzienlijk toe. Bovendien kan er ook een duidelijk symbiotisch effect worden
waargenomen tussen de door de plant uitgescheiden wortel-exudaten en het
microbioom.

Biologisch Toegelaten

CARBOHUMIC is een dicht humusachtig extract verkregen uit bruinkool. De organische stof in het preparaat bestaat in vloeibare vorm (humuszuren, huminen) en in vaste vorm (actieve koolstof, biochar).

Carbomat is een substraat met daarin de basis voor een goede bodem biodiversiteit.