over Ons

A,Hands,Protecting,Plant,Growing,On,Soil.protect,Nature,And,Environment

De Toekomst begint vandaag

Wij worden dagelijks overspoeld met informatie over het opwarmen van de aarde, de stikstofproblematiek en toekomstige problemen rondom de voedselvoorziening van de wereldbevolking. Dit alles kan uiteindelijk weer terug gevoerd worden op het verarmen van onze bodem waardoor er veel minder koolstofbinding plaats vindt en er vegetatie- en bodemvruchtbaarheidsproblemen ontstaan. Dit maakt onze bodems minder weerbaar waardoor opbrengsten teruglopen en gewassen gevoeliger worden voor ziekten en plagen. Terwijl wij dit gezamenlijk onderkennen wijzen vele partijen naar elkaar en gebeurt er te weinig. Wij van Vena Vitae Benelux BV vinden dat het zo niet langer kan en willen samen met U onze toekomst veilig stellen. Pak met ons vandaag nog die handschoen op en laat ons van af heden samen werken aan het herstel van onze bodem.

Onze Visie

Zo veel mensen, zo veel meningen en dat geldt niet anders voor onze bodems en het herstelvraagstuk. Door intensieve landbouw en het gebruik van kunstmest zijn niet alleen onze bodems verarmt en veelal verzuurt maar is het bodemleven ook sterk terug gelopen.

Om de bodem weer op een gezond en verantwoord niveau terug te brengen moet zorgvuldig gekeken worden welke bouwstenen hier aan bij kunnen dragen. Wij van Vena Vitae Benelux BV zien grote kansen, om door het op de juiste wijze inpassen van de verschillende bouwstenen, bij te dragen aan het herstel van een zich zelf regulerende gezonde bodem met een rijk bodemleven en een verbeterde waterhuishouding. Dit zorgt uiteindelijk voor sterkere gewassen met toenemende productie en afnemende ziektedruk.

Double,Exposure,,Businessman,Stretching,Hand,To,Hand,Shake,With,Green

Onze Missie

Vena Vitae Benelux BV heeft zich ten doel gesteld om gezamenlijk met haar partners op een transparante en vooral ook duidelijke wijze bij te dragen aan herstel van bodemvruchtbaarheid en toenemende plantweerbaarheid. Terug naar een bodem die de plant weer voedt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groeiend assortiment aan producten van natuurlijke oorsprong, welke veelal ook toegelaten zijn in de Biologische Landbouw (NL Inputlist BIO). Wij zijn er echter ook van overtuigd dat onze aanpak ook op substantiële wijze kan bijdragen aan de vergroening van de conventionele land- en tuinbouw.