Over ons

question mark green organic crop growth

Wat Doen wij

Vena Vitae Benelux BV is een bedrijf dat zich volledig heeft gericht op het regenereren en optimaliseren van uw teeltbodems. Dit betreft zowel glastuinbouw,  akkerbouw en vollegrondsteelt. 

Door middel van bodemanalyses, beoordeling van bodemprofielen en het verzamelen van data, zijn wij in staat om u de juiste bouwstenen aan te dragen om uw bodem niet alleen weerbaar te maken, maar ook organisch zo te stimuleren dat de bodem uw gewassen weer zelfstandig voedt. Dit door microbiële omzettingen in het wortel milleu.

Een slecht drainerend vermogen of beperkte watervasthoudendheid van uw bodem maar ook het voorkomen van nematoden en grondgebonden pathogenen duidt vaak op een onvoldoende actief bodemleven. dit ligt vaak aan een tekort aan koolstof of onvoldoende symbiose tussen plantenwortels en het bodemleven.

Juist daar ligt het specialisme van Vena Vitae en op deze wijze proberen wij elke dag opnieuw, agrarische ondernemers in Europa verder te helpen. 

De Toekomst begint vandaag

Wij worden dagelijks overspoeld met informatie over het opwarmen van de aarde, de stikstofproblematiek en toekomstige problemen rondom de voedselvoorziening van de wereldbevolking. Dit alles kan uiteindelijk weer terug gevoerd worden op het verarmen van onze bodem waardoor er veel minder koolstofbinding plaats vindt en er vegetatie- en bodemvruchtbaarheidsproblemen ontstaan. 

Dit maakt onze bodems minder weerbaar waardoor opbrengsten teruglopen en gewassen gevoeliger worden voor ziekten en plagen. Terwijl wij dit gezamenlijk onderkennen wijzen vele partijen naar elkaar en gebeurt er te weinig. Wij van Vena Vitae Benelux BV vinden dat het zo niet langer kan en willen samen met U onze toekomst veilig stellen. Pak met ons vandaag nog die handschoen op en laat ons van af heden samen werken aan het herstel van onze bodem.

Sprout,Of,Kidney,Beans

Onze Visie

Zo veel mensen, zo veel meningen en dat geldt niet anders voor onze bodems en het herstelvraagstuk. Door intensieve landbouw en het gebruik van kunstmest zijn niet alleen onze bodems verarmt en veelal verzuurt maar is het bodemleven ook sterk terug gelopen.

Om de bodem weer op een gezond en verantwoord niveau terug te brengen moet zorgvuldig gekeken worden welke bouwstenen hier aan bij kunnen dragen. Wij van Vena Vitae Benelux BV zien grote kansen, om door het op de juiste wijze inpassen van de verschillende bouwstenen, bij te dragen aan het herstel van een zich zelf regulerende gezonde bodem met een rijk bodemleven en een verbeterde waterhuishouding. Dit zorgt uiteindelijk voor sterkere gewassen met toenemende productie en afnemende ziektedruk.

Onze Missie

Vena Vitae Benelux BV heeft zich ten doel gesteld om gezamenlijk met haar partners op een transparante en vooral ook duidelijke wijze bij te dragen aan herstel van bodemvruchtbaarheid en toenemende plantweerbaarheid. Terug naar een bodem die de plant weer voedt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groeiend assortiment aan producten van natuurlijke oorsprong, welke veelal ook toegelaten zijn in de Biologische Landbouw (NL Inputlist BIO). Wij zijn er echter ook van overtuigd dat onze aanpak ook op substantiële wijze kan bijdragen aan de vergroening van de conventionele land- en tuinbouw.

Double,Exposure,,Businessman,Stretching,Hand,To,Hand,Shake,With,Green

Onze kernwaarden

Samen verduurzamen

Kwaliteit en transparantie

Duurzaamheid is altijd het doel

Kennis gedreven oplossingen