Vena Vitae

Empowering Growth

A,Hands,Protecting,Plant,Growing,On,Soil.protect,Nature,And,Environment

Wat Doen wij

Vena Vitae Benelux BV is een bedrijf dat zich volledig heeft gericht op het regenereren en optimaliseren van uw teeltbodems. Dit betreft zowel glastuinbouw,  akkerbouw en vollegrondsteelt. 

Door middel van bodemanalyses, beoordeling van bodemprofielen en het verzamelen van data, zijn wij in staat om u de juiste bouwstenen aan te dragen om uw bodem niet alleen weerbaar te maken, maar ook organisch zo te stimuleren dat de bodem uw gewassen weer zelfstandig voedt. Dit door microbiële omzettingen in het wortel milleu.

Een slecht drainerend vermogen of beperkte watervasthoudendheid van uw bodem maar ook het voorkomen van nematoden en grondgebonden pathogenen duidt vaak op een onvoldoende actief bodemleven. dit ligt vaak aan een tekort aan koolstof of onvoldoende symbiose tussen plantenwortels en het bodemleven.

Juist daar ligt het specialisme van Vena Vitae en op deze wijze proberen wij elke dag opnieuw, agrarische ondernemers in Europa verder te helpen.

Gaan we samen de uitdaging aan?

om een optimaal resultaat van onze producten te krijgen zijn er ontelbaar veel variabelen die invloed hebben op de opbrengst van uw gewas.  Graag komen wij met u in contact om het maximale uit uw bodem en onze producten te halen

Nieuws & relevante artikelen

Endophyten en hun toegevoegde waarde in gewasoptimalisatie.
Endophyten en de symbose tussen plant en schimmels of bacteriën...
Bijdragen aan een rijke bodem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do...
Suikerallocatie optimaliseren
Suikerallocatie optimaliseren. Wat houd dit in en waarom is dit...

Populaire Producten

De Toekomst Begint vandaag

Wij worden dagelijks overspoeld met informatie over het opwarmen van de aarde, de stikstofproblematiek en toekomstige problemen rondom de voedselvoorziening van de wereldbevolking. Dit alles kan uiteindelijk weer terug gevoerd worden op het verarmen van onze bodem waardoor er veel minder koolstofbinding plaats vindt en er vegetatie- en bodemvruchtbaarheidsproblemen ontstaan. Dit maakt onze bodems minder weerbaar waardoor opbrengsten teruglopen en gewassen gevoeliger worden voor ziekten en plagen. Terwijl wij dit gezamenlijk onderkennen wijzen vele partijen naar elkaar en gebeurt er te weinig. Wij van Vena Vitae Benelux BV vinden dat het zo niet langer kan en willen samen met U onze toekomst veilig stellen. Pak met ons vandaag nog die handschoen op en laat ons van af heden samen werken aan het herstel van onze bodem.

Toekomst